Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Jarosz udziela pomocy prawnej osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Zakres świadczonych usług jest szeroki.


Działalność Kancelarii obejmuje przede wszystkim reprezentację Klientów na każdym etapie postępowania przed Sądami i urzędami, w tym organami egzekucyjnymi i organami ścigania. Ponadto świadczenie usług obejmuje m.in. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, redagowanie umów oraz wszelkiego rodzaju pism (m.in. pozwy, wnioski, podania, pisma procesowe i urzędowe, apelacje, zażalenia, odwołania, skargi). Możliwy jest również udział w negocjacjach, mediacjach i spotkaniach z kontrahentami.


Kancelaria oferuje profesjonalne usługi prawne z różnych dziedzin prawa m.in.:

  • cywilnego (m.in. sprawy dotyczące umów, nieważność umowy, odwołanie darowizny, sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie),
  • nieruchomości (m.in. zniesienie współwłasności, ochrona własności, ochrona posiadania, eksmisja, zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawy dotyczące służebności),
  • spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, nieważność testamentu, wydziedziczenie, odrzucenie spadku),
  • rodzinnego (m.in. podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa, rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty),
  • administracyjnego (m.in. sprawy dot. prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego, ochrony środowiska, wymeldowania, opłat m.in. adiacenckich, planistycznych),
  • gospodarczego (m.in. sprawy między przedsiębiorcami, ze stosunku spółki),
  • karnego i wykroczeniowego (m.in. przestępstwa i wykroczenia drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu).

Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom profesjonalnej pomocy prawnej w warunkach wzajemnego zaufania. Usługi świadczone są sumiennie z należytą starannością i zaangażowaniem uwzględniając profesjonalny charakter działania, zdobyte doświadczenie, posiadane predyspozycje oraz indywidualne podejście do Klienta. Pomoc prawna udzielana jest na terenie całego kraju. Wynagrodzenie za świadczoną usługę prawną ustalane jest indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości Klienta.